THE PILGRIMS ALBUM 6iX 2020 CD & VINYL

The Pilgrims, hierna te noemen TP, verleent u hierbij toegang tot thepilgrims.band en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

TP behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

HERROEPING AANKOOP EN BEDENKTIJD

Nadat u het product van ons heeft ontvangen, heeft u 14 dagen bedenktijd. Indien u zich heeft bedacht, neem dan voor het verstrijken van deze bedenktijd op enige wijze contact met ons op over de verdere afhandeling. U kunt ook het volgende formulier gebruiken om uw bedenking kenbaar te maken.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

TP spant zich in om de inhoud van de shop zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op thepilgrims.band aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van TP.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op thepilgrims.band geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met TP. Voor op thepilgrims.band opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan TP nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij TP en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van TP, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

OVERIG

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.